Reorganisatie ouderenzorg OCMW Gent

Home / Blog / Reorganisatie ouderenzorg OCMW Gent
Reorganisatie ouderenzorg OCMW Gent

Om de dienstverlening toekomstgericht te maken en om de structuur performanter te maken was het opportuun om een nieuwe organisatiestructuur voor het Departement Ouderenzorg uit te werken.

Dit dossier werd voor de eerste keer voorgelegd in de commissie ouderzorg in juni 2015. Het is een traject waar veel werk en energie in gestoken is, waarvoor ik namens onze fractie alle betrokkenen uitdrukkelijk wens te bedanken. Bovendien werd terecht heel veel belang gehecht aan participatie en inspraak.

Er werd uiteindelijk gekozen voor een reorganisatie die naar mijn aanvoelen op een breed draagvlak kan rekenen.

Het is belangrijk dat de nieuwe organisatiestructuur de visie en de missie van onze organisatie ondersteunt en bijdraagt tot de realisatie ervan. Wij willen elke Gentse senior de kans geven om zo lang mogelijk zelfstandig en kwaliteitsvol thuis of in een aangepaste woonvorm te leven.

De nieuwe structuur legt de focus op de regio’s en buurtgericht werken, biedt een antwoord op de regierol, zorgt voor een betere samenwerking en efficiëntie en moet toelaten om snel op veranderingen in te spelen waar nodig. Met dien verstande dat elke verandering in de eerste plaats een meerwaarde moet zijn voor de Gentse senior.

De regie & regio cel is nieuw en zal zowel nieuwe als bestaande taken opnemen. Wij kijken uit naar de diverse functieomschrijvingen en naar de transparante invulling van de nieuwe functies waar het er op aankomt om steeds de juiste man of vrouw op de juiste plaats te krijgen.

Voorzitter, collega’s, mijn fractie zal dit punt goedkeuren en kijkt uit naar de verder concretisering die we van nabij zullen opvolgen.

Carl De Decker
OCMW-raadslid