Gent, op weg naar een leeftijdsvriendelijke stad

Home / Blog / Gent, op weg naar een leeftijdsvriendelijke stad
Gent, op weg naar een leeftijdsvriendelijke stad

Namens de Open Vld-fractie onze appreciatie voor deze beleidsnota. Het is de wens van iedere senior om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Als het echt niet meer lukt, moet de senior de keuze hebben uit een gevarieerd aanbod alternatieve woonvormen en dit bij voorkeur in hun eigen vertrouwde omgeving.

Alternatieve woonvormen zoals (sociale) assistentiewoningen, groepswonen, kangoeroewonen, levensloopbestendig wonen, enz ….

In Gent willen wij een duurzaam, efficiënt, laagdrempelig, pluralistisch en modern zorgaanbod die de keuzevrijheid van elke zorgconsument respecteert.

Sociale isolatie is een belangrijke risicofactor voor een slechte geestelijke gezondheid. Uit het ouderenbehoefteonderzoek van prof. Verté blijkt dat ongeveer 20 % van de ouderen kampt met ernstige eenzaamheidsgevoelens.

Sinds enkele jaren loopt het project “voorkomen van eenzaamheid”. Er worden systematische huisbezoeken gebracht bij 80-plussers.

De Open Vld-fractie vindt het een goede zaak dat in de toekomst ook de aandacht zal gericht worden naar alle 65-plussers die te maken hebben gehad met een zogenaamd “life-event” : overlijden in de naaste kring, fysieke problemen enz …..

Momenteel hebben we 10 volwaardige lokale dienstencentra. Zij kennen een succesverhaal. In 2012 bereikten de lokale dienstencentra meer dan 11.000 senioren. Vanaf 2014 zou dit nog moeten toenemen door de opstart van het lokaal dienstencentrum “De Knoop” in Ledeberg.

Onze fractie kijkt uit naar de visienota die zal opgemaakt worden over de “verdere” samenwerking tussen de lokale dienstencentra en de clubhuizen.

De nota “Geospreiding van de lokale dienstencentra” heeft aangetoond dat er behoefte is aan een lokaal dienstencentrum in Oostakker.

Als inwoner van Oostakker ben ik daar heel tevreden mee en kan ik dit alleen maar beamen.

Voorzitter, collega’s de Open Vld-fractie is tevreden met deze beleidsnota en zal deze dan ook goedkeuren.

Carl De Decker
raadslid en lid van het Bijzonder Comité Ouderenzorg

(Tussenkomst in de OCMW-raad van dinsdag 8 april 2014)