Mobiliteit: Open VLD Gent gaat voor én-en verhaal

Home / Blog / Mobiliteit: Open VLD Gent gaat voor én-en verhaal

Open VLD Gent pleit resoluut voor een duurzaam mobiliteitsbeleid met een grotere veiligheid en een betere verkeersleefbaarheid. Een én-én verhaal waarbij de ene vervoersvorm de andere niet uitsluit.

Een stad als Gent staat of valt met een doordACHT mobiliteitsbeleid. Op dat vlak hebben we met de Open VLD in Gent reeds lang een ijzersterke reputatie. Het was immers onze voormalige eerste schepen Sas Van Rouveroij die destijds het toen revolutionaire mobiliteitsplan heeft ontworpen. Aanvankelijk werd er uitvoerig kritiek gespuid maar elkeen is er het intussen over eens dat dit een doordACHTe mobiliteitsvisie was die overal navolging kreeg.
Bij Open VLD Gent vinden we dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om naar onze mooie stad te komen op de manier die hij of zij verkiest. Andere partijen hebben op het vlak van mobiliteit ontegensprekelijk last van een tunnelvisie.

Sp.a wil ons allemaal op het openbaar vervoer en de supertrams. Supertrams waarvoor de pas recent aangepaste op- en afstapplaatsen alweer zouden moeten worden aangepast, hetgeen ik in de commissie mobiliteit en in de pers uitvoerig heb aangekaart.
Ik kan u trouwens met enige fierheid meedelen dat dankzij mijn tussenkomst in de commissie de grootte van de supertrams zal worden aangepast van 42 meter naar een meer aanvaardbare 33,5 meter. Het kartel Spa&Groen heeft onlangs bovendien in de pers verklaard dat zij, indien zij de meerderheid behalen, de auto volledig uit de binnenstad wil bannen. En Groen heeft bovendien een aangeboren voorliefde voor de bakfiets en een ingebouwde afkeer voor de auto.

Bij Open VLD Gent zijn we zoals gezegd zeker niet tegen de (bak)fiets of het openbaar vervoer, wel integendeel. Maar voor ons heeft ook de auto een plaats in de stad, dit is essentieel voor onze economie en middenstand. Wij gaan voluit voor een én-én-beleid. Zo zijn wij voorstander van een uitbreiding van de ondergrondse parking aan de Zuid en een nieuwe parking aan het Rabot.

Dankzij de liberalen kan je nu ook gratis een kwartier gratis parkeren in de stad.
Op die manier kunnen bijvoorbeeld onze Gentse senioren met de wagen hun boodschappen doen bij hun lokale buurtwinkel zonder hiervoor diep in de geldbuidel te moeten tasten. Deze maatregel is een schitterend voorbeeld van een sociaal en doordACHT mobiliteitsbeleid waarbij ook de lokale economie niet uit het oog wordt verloren.
Tenslotte moeten we ook durven dromen en innoveren. Waarom niet meer gebruik maken van onze waterwegen voor personen- en goederenvervoer? Hier liggen mogelijkheden die tot op heden nog te weinig zijn gebruikt. Om transport via waterwegen te promoten heb ik samen met de collega’s van Open VLD Gent onlangs een kajaktocht gedaan op de Leie naar de Graslei. Transport langs het water kan toekomstmuziek lijken, maar dat is het niet: er zijn wel degelijk mogelijkheden waarop we moeten inzetten. Zoals gezegd: ik ga samen met mijn liberale collega’s voluit voor een én-én-verhaal!