Jong VLD Gent “voorlopig” tevreden met het open-houden van de Belfortparking

Home / Blog / Jong VLD Gent “voorlopig” tevreden met het open-houden van de Belfortparking

Op 26 december laatstleden had Jong VLD Gent een geslaagde actie ondernomen ter ondersteuning van de petitie tegen de sluiting van de Belfortparking. Jong VLD Gent verheugt zich dan ook over de beslissing genomen door het college van burgemeester en schepenen om de Belfortparking, waarvan de heraanleg en financiering pas kan uitgevoerd worden tijdens de volgende legislatuur, voorlopig niet te sluiten.

Jong VLD Gent vindt namelijk dat het sluiten van de bovengrondse Belfortparking een slechte beslissing zou zijn voor de leefbaarheid van de binnenstad, inzonderheid voor de Gentse middenstand en de makkelijke bereikbaarheid voor gehandicapten en ouderen. Op de middagen en tijdens de weekends worden de bezoekers aan de Gentse binnenstad reeds geconfronteerd met quasi volzette parkings, met grote verkeersfiles tot gevolg. Hierdoor worden velen ontmoedigd om nog een bezoek te brengen aan het historische centrum van Gent.

Jong VLD Gent hoopt dat de koudwatervrees over mogelijke schade aan onze historische gebouwen door de bouw van een ondergrondse parking, die op geen enkele wetenschappelijke basis stoelt, eindelijk wordt opzij geschoven, en dat men durft te kiezen voor een meer praktische, efficiƫnte en aantrekkelijke oplossing die onze schitterende stad nog meer zou kunnen doen floreren.

Naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 toe, zal Jong VLD Gent dan ook resoluut blijven pleiten voor de aanleg van een ondergrondse parking onder het Emile Braunplein met daarboven een attractief, gezellig (evenementen)plein dat gezien mag worden. Zo zal de Gentenaar zich weer op een makkelijke manier kunnen begeven in en naar het historisch centrum dat er alleen maar mooier op kan worden.

Sami Souguir
Carl De Decker

Persbericht Jong VLD Gent