GENTS MUZIEKFORUM, NEE DANK U!

Home / Blog / GENTS MUZIEKFORUM, NEE DANK U!

Een concreet discussiepunt inzake cultuur in Gent, betreft de bouw van een Muziekforum. Dit Forum voor muziek, dans en beeldcultuur is voorzien aan de Waalse Krook. De bezieler van het project is Gerard Mortier, daarin gesteund door burgemeester Beke (SP.a) en Eerste schepen Van Rouveroy (VLD). De kostprijs van het beoogde polyvalente complex met Europese allures bedraagt 50 miljoen euro (één vierde stad Gent, één vierde Provincie, rest Vlaamse Gemeenschap). Naast deze eenmalige kostprijs zijn er ook nog de recurrente werkingskosten. Deze komen neer op 6 miljoen euro per jaar en dat is dan nog een optimistische raming. De recent opgetrokken concertzaal in Brugge (op amper 40 km) is nu reeds erg verlieslatend. De stad Brugge heeft de Vlaamse Gemeenschap al gevraagd om de concertzaal over te nemen.

Jong VLD Gent is ook van oordeel dat het Muziekforum het gedecentraliseerde karakter van de stad Gent inzake cultuur miskent. Cultuurcentralisme is niet eigen aan Gent. Cultuur is wijd verspreid in de Gentse stedelijke ruimte (Vlaamse Opera, VZW Lyrica, De Rode Pomp, Het Nieuwpoorttheater, Victoria, Theater Taptoe, Het Muziek Lod, De Kopergieterij, Het Festival van Vlaanderen, De Bijloke, Handelsbeurs, NTG, Vooruit, .). Wij pleiten voor diversifiëring en achten een centrale tempel misplaatst.

Jong VLD Gent is dus geen voorstander van de bouw van deze cultuurtempel. Wij menen dat de aan te wenden overheidsmiddelen niet in verhouding staan tot de nood aan een dergelijk project. Er is een manifeste disproportie tussen de kosten van het Forum en de baten.

Het gegeven dat jong VLD Gent zich verzet tegen de bouw van het Muziekforum, betekent echter niet dat wij in het algemeen gekant zouden zijn tegen het aanwenden van overheidsmiddelen voor cultuur.

Zo achten wij het bijvoorbeeld erg belangrijk dat de Citadel-site wordt gerenoveerd, met name het Kuipke en het Citadelpark eromheen. Het Kuipke zelf kent een lange geschiedenis in de Gentse wielerzesdaagse en wordt frequent gebruikt als middelgrote concertzaal. De voorbije jaren bood het Kuipke onderdak voor diverse voorstellingen van Studio 100. Dit voorjaar gaan er, onder leiding van Dirk Brossé en zijn filharmonie, de ondertussen gekende COMcerts door. Door haar lange staat van dienst is het Kuipke toe aan een aanpassing in de richting van de technologische standaarden nodig voor een moderne, middelgrote concertzaal. In deze noodzaak zien wij als jong VLD Gent de opportuniteit om het Kuipke een nieuwe toekomst te bieden, met behoud van het eigen karakter van de activiteiten die er reeds plaatsvinden.

In tegenstelling tot de volledige overheidsfinanciering van de bouw van het Forum, zien we de financiering van de renovatie van het Kuipke en de Citadel-site gebaseerd op een vorm van publiek-private samenwerking. In een reeds bruisend kader waar nood is aan een middelgrote concertzaal, zullen private investeerders zeker brood zien in een samenwerking met het Gentse stadsbestuur. Op die manier zullen het Kuipke en de Citadel site nog meer uitgroeien tot een levendige, inspirerende omgeving.

Jong VLD Gent kant zich niet tegen het aanwenden van overheidsgeld voor cultuur. Wel achten wij het essentieel dat de kosten en de baten in verhouding staan. Wij steunen het megalomane project van het Muziekforum dan ook niet. Wij pleiten, binnen een ruimer gediversifieerd cultuurbeleid, resoluut voor de opwaardering van het Kuipke en de Citadel-site opdat deze in de toekomst nog meer tot bloei zou kunnen komen.

Mathias De Clercq
Carl De Decker

Persbericht Jong VLD Gent