Zebrapad parking Brico (Ghelamco Arena)

Home / Gemeenteraad / Tussenkomsten / Zebrapad parking Brico (Ghelamco Arena)
Zebrapad parking Brico (Ghelamco Arena)

Tijdens het vragenuur van januari 2019 vroeg gemeenteraadslid Carl De Decker naar de mogelijkheid om een zebrapad te voorzien ter hoogte van de Brico parking aan de Ghelamco arena.
Bij de druk bijgewoonde thuiswedstrijden van KAA Gent is het immers van belang om op korte termijn alle bezoekers op een verkeersveilige manier van en naar het stadion te begeleiden.

Het antwoord luidde toen als volgt: “We zijn daarom al geruime tijd op zoek naar een concensus met AWV en hebben die nu gevonden.
In de loop van dit jaar wordt het stuk voetpad en voormalig fietspad tussen de parking Brico en de Proeftuinstraat opnieuw aangelegd zodat het duidelijk is voor fietsers dat zij op het dubbelrichtingsfietspad aan de kant van het stadion moeten fietsen.
Het oude fietspad aan de kant van de Brico ligt er nu nog altijd, waardoor de foute indruk blijft bestaan dat hier mag gefietst worden.

Bij die geplande heraanleg is het plan om het zebrapad ter hoogte van het voormalig Chess Café te verplaatsen dichter bij het stadion.
Op die manier zorgen we toch voor een veilige oversteek vanaf de parking van de Brico naar het stadion, maar verkleinen we het risico dat deze leidt tot verkeersopstopping op de rotonde en de R4.
Bij wedstrijden zal hier echter nog steeds ondersteuning door de politie nodig blijven.
We gaan natuurlijk wel evalueren of dit een voldoende maatregel is.”

Vraag:
We zijn inmiddels een jaar verder en men moet vaststellen dat er geen zebrapad ligt.
Wat is de reden van de vertraging?
Kan er een timing gegeven worden waarbinnen e.e.a. toch zal worden gerealiseerd?

Antwoord:
Aan de Brico langs de Ottergemsesteenweg-Zuid werd er in de zomer van 2019 ter hoogte van nr. 804 een zebrapad aangebracht.
Dat zebrapad sluit aan op de uitgang van de parking onder Brico.
Het zebrapad dat een beetje verder ligt ter hoogte van nr. 802 zal binnenkort verdwijnen.
Daarnaast werden ook de parkeerstrook voor de taxiplaatsen aangebracht, het voetpad met blindentegels en een strook in grindgazon tot voor de in-en uitrit van de Brico.

Vanaf maart 2020 zullen nog een aantal bijkomende werken gebeuren: in -en uitrit Brico, Amcor en vanaf Orthopedisch onderzoek nr 729 tot de Proeftuinstraat.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw