Slechte toestand kruispunt Hogeweg wordt aangepakt

Home / Gemeenteraad / Tussenkomsten / Slechte toestand kruispunt Hogeweg wordt aangepakt
Slechte toestand kruispunt Hogeweg wordt aangepakt

De verkeerssituatie aan het kruispunt Hogeweg, Farmanstraat en de Singel vraagt dringend om een ingrijpende aanpak om een veilige situatie te kunnen garanderen voor alle weggebruikers, in het bijzonder de fietsers.
Gemeenteraadslid Carl De Decker werd meerdere malen aangesproken over de slechte staat van de fietspaden in de Hogeweg.
Carl greep de koe meteen bij de horens en vroeg schepen Watteeuw om snelle actie.

De staat en breedte van het kruisende fietspad zijn helaas erbarmelijk slecht.
De netto breedte van het fietspad bedraagt amper 50cm.
Gecombineerd met de gevaarlijke bulten door het kruisende spoor en de passerende vrachtwagens, dreigt daar vroeg of laat een ongeval te gebeuren”, klinkt het bij een bezorgde Carl.

Fietsers komen op het kruispunt uit alle mogelijke richtingen en het percentage aan passerende vrachtwagens ligt er heel hoog.
Bovendien is er ook een onbewaakte overweg aanwezig op het punt.

“Bezorgde buurtbewoners melden mij dat de bel al héél lange tijd voor een treinpassage begint te rinkelen.
Vele dagelijkse passanten zijn zich hiervan bewust en rijden dan ook risicovol over het spoor.
Concreet stelt zich dan ook de vraag of het normaal is dat bij een onbewaakte overweg de beltijd zo lang moet zijn en er niet beter voor geopteerd zou worden om de beltijden adequater te maken”, gaat Carl verder.

Schepen Watteeuw deelt in de bezorgdheid over het kruispunt aan de Hogeweg.

Concreet is AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) als wegbeheerder in overleg met Infrabel, North Sea Port en de stad Gent al enige tijd bezig aan een ontwerp voor het kruispunt Hogeweg x Farmanstraat x Singel x Motorstraat.

AWV denkt op kortere termijn aan een kleine infrastructurele ingreep die de fietsveiligheid al iets zou verbeteren.
Op langere termijn wordt gedacht aan een ongelijkgrondse kruising van de sporen door fietsers.

De suggestie van Carl voor het aanpassen van de beltijd wordt doorgegeven aan de NMBS.