Ontsluiting bomenrij rond Volvo Trucks Oostakker

Home / Gemeenteraad / Tussenkomsten / Ontsluiting bomenrij rond Volvo Trucks Oostakker
Ontsluiting bomenrij rond Volvo Trucks Oostakker

De visuele overlast in de omgeving van Volvo Trucks aan de Eksaardserijweg te Oostakker werd in het verleden al meermaals door de buurtbewoners aangekaart.
Gemeenteraadslid Carl De Decker volgt het dossier op en stelde een vraag aan Schepen van Openbaar Groen, Astrid De Bruycker.

In de omgeving van Volvo Trucks aan de Eksaarderijweg te Oostakker werd in het verleden beloofd aan de buurtbewoners om een volledige berm met bomen rond de site aan te leggen. Op die manier kan de visuele overlast van de drukke parking beperkt worden.

Een paar jaar geleden werd reeds begonnen met het aanplanten van bomen.
De bomenrij raakt helaas niet volledig dicht waardoor een deel van de buurt nog steeds uitkijkt op de parking.

Gemeenteraadslid Carl De Decker vroeg aan schepen De Bruycker of deze bomenrij op korte termijn vervolledigd kan worden.

De schepen liet weten dat het nog steeds de bedoeling is om over de volledige lengte van de noordwestzijde aan Volvo een groenbuffer aan te leggen.
In de zone waar recent uitbreidingen en bouwvergunning gerealiseerd werden is het voorzien van een groenbuffer als voorwaarde opgelegd en ook daadwerkelijk uitgevoerd.
In de zones waar geen dergelijke omgevingswijzigingen gebeurden is die voorwaarde nooit opgelegd. Een aantal van de aanpalende, open percelen zijn ook geen eigendom van Volvo of de overheid.

In het GRUP Volvo Trucks Gent (2015) is een machtiging tot onteigening van de betreffende percelen voorzien.
Voorlopig staat dit on hold, in afwachting van het finaliseren van de definitieve uitwerking van de visie op de groenklimaatassen.

De schepen bevestigd dat het in elk geval nog steeds de bedoeling is van de stad om op termijn op de voorziene plaats een bomenrij aan te planten.
Bijkomend is ook een groenstrook als visuele buffer nog steeds voorzien.
De timing hangt samen met het finaliseren van het inrichtingsplan voor Groenklimaatas 1.