Heraanleg in Liefkensstraat (Wondelgem)

Home / Gemeenteraad / Tussenkomsten / Heraanleg in Liefkensstraat (Wondelgem)
Heraanleg in Liefkensstraat (Wondelgem)

In de Liefkensstraat te Wondelgem werden paaltjes in de voortuinen geplaatst.
De bewoners ontvingen wel een bewonersbrief, maar e.e.a. leidt tot enige ongerustheid.

Naar verluidt zou het fiets- en voetpad ‘binnenkort’ heraangelegd worden en men zou de rooilijn komen markeren met paaltjes of krijtlijnen.

In het voorjaar werd door het college een aanvullend reglement goedgekeurd om fietssuggestiestroken aan te leggen en het dubbelrichting fietspad te laten verdwijnen in de Liefkensstraat.

Vraag:
Klopt dit? Komt er een verbreding van fiets- en voetpad komt ten nadele van de voortuinen?
Wat met de fietssuggestiestroken en het verdwijnen van het huidige dubbelrichting fietspad?
Wat is de timing?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:
In de Liefkensstraat blijft het bestaande aparte dubbelrichtingsfietspad behouden tussen de Evergemsesteenweg tot voorbij de haakse parkeerplaatsen.
Voorbij de parkeerplaatsen worden er fietssuggestiestroken aangebracht op de rijbaan en wordt het fietspad voetpad.
De realisatie van de fietssuggestiestroken is voorzien in dit voorjaar.

Het bestaande fietspad wordt heraangelegd.
Waar het een voetpad wordt zal het versmald worden in functie van ontharding en vergroening.
De paaltjes werden geplaatst ter afpaling van de aanwezige rooilijn, de grens tussen openbaar domein en privéterrein, zodat het voetpad zeker binnen het openbaar domein wordt aangelegd en niet ten laste of nadele kan zijn van voortuinen ingericht op privéterrein.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw