Bord Rectoraat UGent Sint-Pietersplein

Home / Blog / Bord Rectoraat UGent Sint-Pietersplein
Bord Rectoraat UGent Sint-Pietersplein

Op de hoek van het Sint-Pietersplein staat er al jaren een bord/richtingaanwijzer met vermelding “rectoraat UGent”. Sinds de invoering van het nieuwe circulatieplan is het echter niet meer toegelaten om het plein op te rijden en vele bezoekers hebben door dit bord de indruk dat ze er wel nog door mogen rijden met alle mogelijke (boete)gevolgen van dien.

Concreet wens ik U dan ook te vragen om dit bord te verwijderen of te verplaatsen naar de andere hoek om de bezoekers de correcte weg te tonen naar het Rectoraat UGent.

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

Er is opdracht gegeven aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen om het betreffende bord te verwijderen.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken