Vergunning werfwagens

Home / Blog / Vergunning werfwagens

De laatste maanden wordt onze stad opvallend geconfronteerd met een toename van het aantal innames van de openbare weg ten behoeve van werfwagens, vooral in het stadscentrum, maar ook in vele woonwijken. Uiteraard is het positief dat vele eigenaars investeren in hun gebouwen, of het nu om woningen of handelspanden gaat.

Dit heeft onmiskenbaar gunstige gevolgen voor onze stad, maar de keerzijde is dat massa’s parkeerplaatsen gedurende maanden onbeschikbaar zijn.

Het grootste probleem is evenwel, dat die gereserveerde parkeerplaatsen vaak nauwelijks gebruikt worden, zeker ‘s avonds en tijdens de weekends niet. Sommige aannemers zijn zo vriendelijk om het parkeerverbod te beperken tot de werkuren, maar zeker niet allemaal. Hoe dan ook, na half vier wordt er in de bouw nauwelijks gewerkt, terwijl de plaatsen wel gereserveerd blijven.

Daarnaast krijgen de verbodsbordjes vaak ook pootjes, en worden ze maar al te vaak naar eigen inzicht door de aannemers ge- en verplaatst. Concreet wens ik dan ook te vragen om meer aandacht te willen besteden aan dergelijke dossiers en rekening te willen houden met het aantal innames in een bepaalde buurt en vooral streng toe te willen zien op het respecteren van de vergunning. Verder zou ik u ook willen verzoeken om het parkeerverbod alleen te laten gelden tijdens de effectieve werkuren, zeker niet ‘s avonds en tijdens de weekends, wat de omwonenden en de lokale horeca alleen maar ten goede zal komen en meer begrip zal opleveren voor de overlast door werken.

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

 

Antwoord:

De problematiek zoals geschetst in de vraag is bekend bij de Verkeerstechnische Afdeling van de Politie. Jaarlijks worden ongeveer 6000 vergunningen afgeleverd voor het plaatsen van verkeersborden E1 (parkeerverbod) of E9c (parking werfwagens) op het grondgebied van de stad Gent. Die vergunningen vermelden telkens de voorwaarden inzake tijdsduur en afstand van deze parkeermaatregelen. Zo wordt steeds opgelegd hoeveel plaats mag worden ingenomen en binnen welk tijdsvenster. Het kan en mag immers niet de bedoeling zijn parkeerplaatsen voor te behouden of vrij te houden waar en wanneer er niet gewerkt wordt.

Gezien het groot aantal aanvragen en afgeleverde vergunningen is voor de VTA niet mogelijk elke vergunning op correcte uitvoering te controleren. Wel is het zo dat bij elke klacht, schriftelijk of telefonisch, personeel ter plaatse de toestand controleert en waar nodig regulariseert of laat regulariseren. Borden die geplaatst werden zonder vergunning worden verwijderd. Indien de vergunning niet wordt nageleefd, wordt onmiddellijk contact opgenomen met de aannemer in kwestie.

Dat het centrum van Gent het meest geconfronteerd wordt met deze problematiek heeft alles te maken met de vele werken in het centrum en vooral binnen het voetgangersgebied. Binnen het voetgangersgebied is parkeren namelijk verboden en de aannemers zoeken dan ook parkeergelegenheid aan de rand van dit gebied. Tot zover het commentaar van de VTA op de vraag.

Daniël Termont
Burgemeester

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.