Verdrag van Gent

Home / Blog / Verdrag van Gent

Op 24 december 1814 werd het Verdrag van Gent ondertekend die het einde inluidde van de tweede onafhankelijkheidsoorlog tussen Engeland en haar oud-kolonie de Verenigde Staten van Amerika.

Er werd reeds een Gentse vzw opgericht die in 2014 en 2015 uitgebreide festiviteiten wil organiseren voor de 200ste verjaardag van dit historisch feit en die onder meer de ambitie heeft om de Amerikaanse president naar onze stad te halen. In de Veldstraat herinnert een gedenkplaat aan dit uniek historisch feit maar jammer genoeg is dit slecht door weinigen geweten en wordt deze unieke gebeurtenis naar mijn aanvoelen veel te weinig uitgespeeld als een toeristische troef door onze Stad.

Ik wens dan ook de concrete vraag te stellen:

  • Welke activiteiten onze Stad zal organiseren om deze gebeurtenis niet onopgemerkt te laten voorbijgaan?
  • Zullen er vanuit toeristisch oogpunt speciale initiatieven ondernemen worden naar Britse en Amerikaanse toeristen toe?
  • Zou het geen goed idee zijn om een nieuwe gedenkplaat of monument te maken naar aanleiding van deze viering en die een opvallende plaats te geven in het Gentse stadsbeeld en als toeristische trekpleister uit te spelen?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

 

Antwoord:

Het is inderdaad zo dat er op 19 november 2008 een vzw is opgericht. Het Stadsbestuur heeft daarmee uit de aard van de feiten uitgebreide contacten gehad, en er werd ook een afspraak gemaakt van hoe we samen zouden kunnen opereren.

Op 4 februari 2010, nu dus, is er een bekrachtiging van een stadsmarketingfondsdossier dat door de vzw is ingediend, waarbij de eerdere plannen toch wel enigszins werden afgezwakt en waar we gedurende drie jaar steun verlenen aan de vzw. Er is wel gezegd dat de Stad én de vzw zullen samenwerken, maar dat de Stad de leiding zal nemen van de hele operatie.

We moeten 1814 en 2014 in zijn juiste context plaatsen. Bij oorlogen is het vaak zo dat overwinnaars daar graag aan worden herinnerd en dat verliezers, in casu de Britten, daar iets minder interesse voor hebben. Bovendien zal 2014 zeker ook in het teken staan van Wereldoorlog I. Goed, dat kan ook opportuniteiten bieden.

Wat gaan wij ondernemen? De Stad zou een historische tentoonstelling brengen, ook over de situatie in Gent. U moet weten dat de Amerikaanse delegatie die geleid werd door een latere president, John Quincy Adams, zich eigenlijk zeer goed thuis heeft gevoeld in Gent en opgenomen is in het socio-culturele leven van de burgerij. Daardoor zouden we het burgerijleven van die tijd ook mee in de kijker kunnen plaatsen, onder andere d’Hane Steenhuyse, de grote huizen die we hebben en dergelijke meer.

Bovendien is er ook sprake van een wetenschappelijke publicatie, een academische zitting, een banket en dergelijke meer, en het is inderdaad zo dat we zo ver mogelijk willen uitnodigen. Wie er dan president van de Verenigde Staten zal zijn is nog niet volledig zeker natuurlijk, maar wij willen daar inderdaad een groot nummer van maken zoals u wellicht kunt vermoeden. Dat zouden we in samenspraak doen met de mensen van de vzw.

We willen ook een toeristisch programma ontwikkelen, omdat we denken dat Wereldoorlog I zwaar in de belangstelling zal komen. Ook Waterloo zou al zwaar in het nieuws kunnen komen te staan. Het zou dan goed zijn als we in Vlaanderen nog iets anders hebben dan dat. Bij het recente bezoek van de Amerikaanse ambassadeur heb ik aan hem en zijn medewerkers een werkfiche ter hand gesteld, om aan te tonen dat wij groot belang stellen in die herdenking. Ik heb gevraagd of er mogelijk kan worden samengewerkt, een soort werkgroep kan worden gevormd met mensen van de Amerikaanse ambassade en mensen van de Stad.

Lieven Decaluwe
Schepen van Cultuur, Toerisme en Feesten

 

Ik heb nog een klein bijkomend vraagje. Eén van de centrale punten in mijn vraag was die gedenkplaat die nu een beetje ondergewaardeerd wordt naar mijn aanvoelen: gaan er initiatieven zijn in het kader van die viering, om die gedenkplaat…

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

 

Ik denk dat we die gedenkplaat dan inderdaad moeten herdenken.

Lieven Decaluwe
Schepen van Cultuur, Toerisme en Feesten

 

Of eventueel, zoals ik suggereerde, een monument dat meer kan worden uitgespeeld…

Er is ook sprake van een restauratiedossier van Sint-Jan de Deo, maar dat zal niet zo gemakkelijk zijn om dat nog vóór 2014 te realiseren. Maar we gaan zeker ook belang hechten aan het uiterlijke aspect van de zaak.

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.