Variabele verkeersborden

Home / Blog / Variabele verkeersborden

De Vlaamse Minister van Openbare Werken heeft recent beslist om vijf miljoen euro uit te trekken om de nog resterende zones 30 aan scholen langs gewestwegen nog dit jaar van variabele verkeersborden te voorzien.

Deze borden duiden de snelheidsbeperking tot 30 km per uur aan vlak voor en vlak na de schooluren, als de leerlingen aankomen of vertrekken. Op andere tijdstippen, in het weekend en tijdens de schoolvakanties kan dan een andere snelheidslimiet worden aangegeven.

Mijn concrete vragen hierbij zijn de volgende:

  • Aan welke scholen gelegen aan gewestwegen in het Gentse zullen deze variabele verkeersborden geplaatst worden en wat is de timing hiervoor?
  • Denkt het stadsbestuur eraan dergelijke variabele verkeersborden ook te plaatsen in schoolomgevingen langs stadswegen?

Antwoord:

Schepen Karin Temmerman antwoordt dat ze het eerste deel van de vraag heeft doorgestuurd naar het Vlaams Gewest. Zij beslissen autonoom waar ze deze zullen plaatsen.

Het is zo dat de structuur van de gewestwegen en stedelijke wegen compleet anders is. Daarom is men geen voorstander om op de stadswegen te werken met variabele borden. Het gaat hier over smallere straten die in ieder geval al in zone 30 liggen. De schepen vindt dat het raar zou zijn dat men deze zone 30 enkel zou respecteren bij begin en einde school. Er zijn vaak ook buitenschoolse activiteiten in vakantieperiodes, zodat die snelheidsbeperking ook op andere momenten nut kan hebben. Het is wel zo dat in de sneltoets van het mobiliteitsplan de bestaande zone-30 gebieden worden geëvalueerd. Men zal ook kijken of er extra maatregelen nodig zijn in de schoolomgeving. Hier vult de schepen nog aan dat er geen budget is voor extra infrastructurele aanpassingen.

Raadslid De Decker geeft aan dat hij vooral bezorgd is over het feit dat het voor de burger moeilijk wordt om een onderscheid te maken. Voor hen is het verschil in de wegen niet altijd gekend. De conformiteit.

De schepen wil nog meegeven dat deze borden héél veel geld kosten. In de stedelijke wegen hebben deze veel minder effect. In die zin werd in het verleden beslist om er niet mee te werken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.