Tussenkomst Jeugdbeleidsplan

Home / Blog / Tussenkomst Jeugdbeleidsplan

Voorzitter en collega’s,

Ik wens vooreerst de schepen en de jeugddienst te feliciteren met dit overzichtelijk en leesbaar plan dat bovendien goed aansluit bij het vorige beleidsplan waardoor duidelijk kan vastgesteld worden waar er talrijke verbeteringen werden doorgevoerd.

Verder wens ik nog op een aantal concrete punten verder in te gaan. In de commissie had ik er reeds op gewezen dat er verder aandacht moet geschonken worden aan de brandveiligheid van de jeugdlokalen en ik meen uit het antwoord op de commissie te mogen afleiden dat de doelstellingen hieromtrent verder worden geoperationaliseerd. Het positieve in dit document is dat er veel aandacht gaat naar de toegankelijkheid en de duurzaamheid in het kader van de reeds gerealiseerde en op til zijnde renovaties van de jeugdinfrastructuur. Wel zou ik een vurig pleidooi willen houden om ook steeds rekening te houden met de realiteit van het jeugdwerk. Milieu- en duurzaamheidseisen moeten in verhouding blijven tot het gebruik van de lokalen en de juiste verhouding lijkt nu gevonden aangezien men enkele belangrijke duurzaamheidsvoorwaarden (zoals bijvoorbeeld uitsluitend gebruik pVC) voorop stelt die haalbaar zijn voor het jeugdwerk.

Verder wens ik nog terug te komen op mijn tussenkomst in commissie omtrent de Swappas en uit de cijfers die ik naderhand mocht ontvangen blijkt dat er voor de zomervakantie van 2010 slechts een bezettingsgraad was van 50,88 % wat heel wat minder is dan de Grabbelpas die eind de 80 % haalt. Men dienst dus vast te stellen dat het aanbod onvoldoende aansluit op de vraag bij jongeren. Ik wens dan ook een pleidooi te houden om het aanbod laagdrempelig te maken en de bezettingsgraad te versterken.

Het stemt mij tevreden om te zien dat doorheen dit plan de jongeren worden benaderd vanuit hun eigen krachten en actorschap wordt aangemoedigd in diverse domeinen. Het project “Alles Kan” is hiervan een mooi voorbeeld dat bovendien goed loopt en de uitbreiding hiervan is een goede beslissing om de zelfredzaamheid van de jongeren te verhogen.

Wat het geïntegreerd jeugdbeleid betreft ben ik verheugd om te mogen vaststellen dat dit in dit plan opnieuw goed uitgewerkt en doordacht is. We mogen immers niet vergeten collega’s dat het zwaartepunt van deze bevoegdheden niet bij de jeugdddienst ligt. De benadering zoals uitgewerkt in dit plan stelt het geïntegreerd jeugdbeleid op een correcte manier voor, nl. als flankerend en ondersteunend en de nodige impulsen gevend aan de betrokken diensten.

De nieuwe locatie voor het jeugdverblijfcentrum is een goede zaak en zal Gent nog meer op de kaart plaatsen als ideale locatie voor jeugdverenigingen.

Tenslotte wens ik nog te benadrukken dat het goed is dat de Jeugddienst meer inzet op de deelgemeenten en in haar aanbod meer aandacht schenkt aan de lokale noden met bijv. het initiatief van de Speelse Wijken en de Pretcamionet.

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.