Tussenkomst Jaarrekening Jan Palfijn

Home / Blog / Tussenkomst Jaarrekening Jan Palfijn

Voorzitter en collega’s,

De krachtlijnen om het AZ Jan Palfijn Gent terug gezond te maken lagen vervat in de beleidsnota 2007-2012, met als werktitel “Doorstart” waar ik destijds als OCMW-raadslid aan de zijde van Voorzitter Versnick met veel plezier mijn steentje heb toe bijgedragen. Om het ziekenhuis uit de rode cijfers te halen werd een adequaat actieplan uitgewerkt, waarbij enerzijds een grondige sanering moest leiden tot een kostenreductie, maar anderzijds ook het medisch aanbod moest worden aangepast op de uitdagingen die het ziekenhuis te wachten stonden.

De afgelopen jaren werd dan ook terecht geïnvesteerd in medische apparatuur en infrastructuur en de operationele resultaten tonen aan dat dit een juiste beslissing was en dat deze investeringen meer dan hun vruchten afwerpen. Er werd echter niet alleen geïnvesteerd in apparatuur en infrastructuur, maar ook in de uitbouw van heel wat zorgprogramma’s en vooral aan zorg op mensenmaat. Het ziekenhuis profileert zich ook sterk als babyvriendelijk en dit resulteert in een opvallende stijging van de raadplegingen bij de dienst gynaecologie en pediatrie.

Naar de toekomst toe moet het AZ Jan Palfijn blijven streven naar een verhoging van de bezettingsgraad en de uitbouw van het medisch zorgprofiel want de uitdagingen die het ziekenhuis nog te wachten staan zijn groot zoals elkeen beseft.

Het is alvast positief dat de kosten goed onder controle worden gehouden waardoor de financiële objectieven zoals vooropgesteld in de beleidsnota “Doorstart” ruimschoots gehaald worden. Er werd een solide financiële basis uitgebouwd die nodig zal zijn voor de grote uitdagingen die het ziekenhuis nog te wachten staan en ik wens de Voorzitter en de alle betrokkenen binnen het AZ Jan Palfijn hierbij namens onze Open VLD-fractie heel veel succes.

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.