Parkeerproblematiek Complex Lousbergpark – Toegang brandweer en hulpdiensten

Home / Blog / Parkeerproblematiek Complex Lousbergpark – Toegang brandweer en hulpdiensten

Het Lousbergcomplex heeft een grote parking die slechts één in- en uitrit heeft in de Tarbotstraat die ook als enige toegangsweg dienst kan doen voor de brandweer en de hulpdiensten indien er zich een ramp zou voordoen.

Op vraag van de brandweer werd deze in- uitrit dan ook voldoende hoog gemaakt, zodanig dat men met de brandweerwagens snel tot aan het gebouw kan in geval er brand zou zijn. Door de vorm van het gebouw (met binnentuinen) kan men anders nooit aan de achtergevel geraken.

De situatie is in de praktijk echter problematisch doordat er systematisch sprake is van wildparkeren. Dit werd al veelvuldig aangekaart door buurtbewoners bij de stadsdiensten, maar de ingrepen van de stad beperkten zich voorlopig tot het herschilderen van de boordstenen.

Omdat het hier gaat om de veiligheid van de bewoners wens ik uw aandacht hier op te vestigen omdat het door het foutief parkeren aan beide zijden van de toegang vaak uitgesloten is dat de brandweerwagens tot aan het gebouw zouden kunnen komen.

De oplossing zou nochtans erg eenvoudig kunnen zijn: een paar meter voor het begin van het hekken een gearceerde strook met een paar buigbare paaltjes in het begin van die strook waardoor auto’s hier niet meer kunnen op parkeren. Een kleine investering die wanneer het nodig is, de brandweer kan helpen om levens te redden in geval van brand.

Is de Schepen dan ook bereid om deze oplossing te onderzoeken en paaltjes te plaatsen aan beide zijden van de toegangsweg zodat de veiligheid van de buurtbewoners niet in het gedrang kan komen indien de brandweer en de hulpdiensten dienen ter plaatse te komen?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

 

Antwoord:

De parkeerproblematiek aan de ingang van het Lousbergpark is op 25 augustus besproken op het Mobcel-overleg. Zoals ik eerder toelichtte, worden op dat overleg mobiliteitsproblemen behandeld met vertegenwoordigers van de betrokken stadsdiensten (politie, brandweer, Dienst Mobiliteit, Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen…)

Daar is uiteindelijk beslist dat het niet zinvol is om paaltjes aan een doorlopende witte lijn te plaatsen aan beide zijden van die toegangsweg.

Er waren drie belangrijke redenen om tot die conclusie te komen:

  • In de bewuste hoek moet hoe dan ook vrij vaak gemanoeuvreerd worden door de aanwezigheid van de Kringwinkel. Het is daarom niet wenselijk om overschrijdingen volledig te verbieden met een volle witte lijn of onmogelijk te maken met paaltjes.
  • Paaltjes zijn allesbehalve een duurzame maatregel en leiden vaak weer tot andere problemen (vandalisme, aanrijdingen door vrachtwagens kringwinkel…)
  • Er zijn heel wat vergelijkbare plaatsen in Gent waar om paaltjes gevraagd wordt. Het is niet mogelijk en niet wenselijk om op al die locaties paaltjes te plaatsen. Daarom is het beter om geen precedenten te scheppen, zeker niet als het hoogst twijfelachtig is of eventuele paaltjes een echte oplossing zouden bieden.

Martine De Regge
Schepen van Openbare Werken en Mobiliteit

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.