Parkeerblokken Korte Meer

Home / Blog / Parkeerblokken Korte Meer

Sinds geruime tijd werden gele parkeerblokken geplaatst in de Korte Meer langs de zijde van de Fortisbank. De bedoeling hiervan is ongetwijfeld om het storend wildparkeren tegen te gaan waar ik mij volledig kan in terugvinden.

Ik stel mij echter de vraag of het niet beter zou zijn deze strook anders in te vullen. Het voorzien van fietsenstallingen, parkeerplaatsen voor bewoners, zogenaamde shop and go-plaatsen of een combinatie van al deze zou tot de mogelijkheden kunnen behoren.

Op deze wijze wordt mijns inziens een waardevollere invulling gegeven aan deze strook dan de huidige gele betonblokken.

Mag ik u dan ook de concrete vraag stellen of U bereid bent om deze parkeerblokken te verwijderen en te vervangen door een ander zinvol alternatief ?

 

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

 

Antwoord:

Op deze plaats werd er vroeger een soort afslagstrook voorzien voor de parking Kortemeer. Dit bleek echter niet te werken, bij volle parking werd er op die afslagstrook gewacht, met terugstuw tot gevolg tot op het drukke kruispunt Kortemeer-Kouter-Zonnestraat. Er werd dan geopteerd om die afslagstrook te supprimeren met behoud van parkeerverbod. Omdat parkeerverbod niet werd gerespecteerd, werd beslist de betonnen blokken te plaatsen.

Toch lijkt het me zeker zinvol uw suggestie te bekijken en na te gaan of deze ruimte niet beter kan worden gebruikt om bv. bewonersparkeren te organiseren. Ik zal de bevoegde diensten opdracht geven dit grondig te onderzoeken.

Karin Temmerman
Schepen van Stadsontwikkeling, Mobiliteit en Wonen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.