Noordhoutstraat, Baarle-Drongen

Home / Blog / Noordhoutstraat, Baarle-Drongen

Dinsdagavond 22 december 2010 rond 21u30 viel met een luide knal de elektriciteit weg in de Noordhoutstraat te Baarle. De medewerkers van Eandis gaven als mogelijke oorzaak een verkeerde aansluiting tijdens de recente werkzaamheden in deze straat. Tussen 23u en 01u was er geen elektriciteit wegens herstellingswerken.

In het voorjaar startten aannemers met werken in de Noordhoutstraat. Bedoeling is om riolerings- en wegeniswerken uit te voeren en opnieuw grachten aan te leggen. Ondertussen zijn er ook werken gebeurd in opdracht van Belgacom, TMVW, Eandis en Telenet.

Echter, sinds medio november liggen de werken stil. Uiteraard spelen de weersomstandigheden hierbij een rol. De situatie en het gebrek aan vooruitgang begint ondertussen voor ongenoegen te zorgen bij de bewoners van de Noordhoutstraat en wel om volgende redenen:

  • momenteel is de straat een ijspiste;
  • bij regenweer of dooi wordt de straat omgevormd tot een ware modderpoel;
  • fietsverkeer is, behalve voor geoefende MTB’ers die graag vuil worden, onmogelijk;
  • de buurtbewoners stellen vast dat er niet verder gewerkt wordt en worden hierover niet geïnformeerd.

Vandaar wil ik volgende vragen stellen:

  • Zal de vooropgestelde timing, einde van de werken in juni 2011, gehaald worden?
  • Als deze timing niet gehaald wordt, is er al een nieuwe deadline opgelegd?
  • Hoeveel dagen heeft de aannemer gekregen voor het uitvoeren van zijn opdracht?
  • Wat is/zijn de reden(en) voor het stilleggen van de werken?
  • Kunnen er intussen maatregelen genomen worden om het comfort van de buurtbewoners te verbeteren? Mogelijke maatregelen zijn het opvullen van opritten zodat de bewoners hun woning makkelijk kunnen verlaten, opvullen van putten in de weg…

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

 

Antwoord:

Volgens de meest recente planning van de aannemer is het einde van de werken nog steeds voorzien in juni 2011. De aannemer houdt voor deze prognose natuurlijk geen rekening met eventueel weerverlet. Weerverlet wordt ingeroepen wanneer de aannemer niet kan verder werken ten gevolge van ongunstige weersomstandigheden (zoals overvloedige regenval en vriestemperaturen). Deze dagen worden niet aangerekend als werkdagen.

Momenteel heeft aannemer ASWEBO 79 werkdagen gewerkt. De totale uitvoeringstermijn bedraagt 180 werkdagen. Zoals daarnet gesteld worden dagen met weerverlet niet gerekend bij de werkdagen.

Eind 2010 waren er inderdaad een behoorlijk aantal dagen weerverlet omwille van de weersomstandigheden. De aannemer heeft hiervoor telkens bewonersbrieven gepost.

Wat de hinder voor de omwonenden betreft, kan ik meegeven dat de minder hinder steenslag onderhouden wordt. In de week van 17 – 21 januari 2011 werkte de aannemer de minder hinder steenslag trouwens bij in de Noordhoutstaat tot en met huisnummer 28. In de week van 24 – 29 januari start de aannemer met de stabilisatie en van zodra de temperaturen het toelaten zal de onderlaag asfalt gegoten worden.

In de Noordhoutstraat, vanaf huisnummer 28 tot aan de Streepbosstraat, heeft ASWEBO nog niet gewerkt en werden er enkel werken uitgevoerd aan de nutsleidingen.

Martine De Regge
Schepen van Openbare Werken, Stadswoningen en Rationeel Energie Gebruik

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.