Masterplan sociale economie

Home / Blog / Masterplan sociale economie

Collega’s,

Als voormalig OCMW-Raadslid wens ik hier tussen te komen omdat ik mijn grote waardering wens uit te drukken voor het feit dat onze Stad en dit college met dit plan van de sociale economie één van haar speerpunten maakt van haar beleid. Het is mijns inziens heel belangrijk dat Gent zich ambitieus toont in deze specifieke sector en al het mogelijke wenst te doen om op die manier zoveel mogelijk burgers hun arbeidskansen te vergroten om uiteindelijk op de reguliere arbeidsmarkt terecht te komen. Vanuit mijn ervaringen in het OCMW Gent aan de zijde van Voorzitter Versnick kan ik alleen maar benadrukken dat het onontbeerlijk is dat onze stad zijn schouders zet onder de talrijke projecten in de sociale economie want collega’s een job hebben of een opleiding volgen is nog altijd de beste manier om zich goed en gewaardeerd te voelen in onze maatschappij.

Dit plan heeft een groot draagvlak -wat belangrijk is – aangezien het werd opgesteld in overleg met de actoren binnen de sociale sector en ik wens dan ook elkeen te bedanken die zijn steentje heeft bijgedragen tot dit uniek plan.

Wat de kwantitieve doelstellingen betreft vind ik het uiteraard positief dat het college en de bevoegde schepen de nodige ambitie tonen en hier een voortrekkersrol spelen. Zoals Schepen De Clercq heeft aangegeven in de bevoegde commissie zal er op geregelde tijdstippen een evaluatie&monitoring plaatsvinden omdat dit terecht belangrijk is. Ik zal dit plan dan ook met veel plezier verder opvolgen in de overtuiging dat onze initiatieven op korte en lange termijn hun vruchten zullen afwerpen.

Wat de kwalitatieve doelstellingen betreft is het inderdaad opportuun om deze specifieke sector nog bekender te maken bij mogelijke kandidaten en vooral ook bij alle actoren op de reguliere arbeidsmarkt. Verder kijk ik samen met Schepen De Clercq uit naar het onderzoek dat gepland wordt om na te gaan in welke mate er een doorstroming plaatsvindt van de sociale naar de reguliere arbeidsmarkt. Dit lijkt mij opportuun en gebeurde in het verleden naar mijn aanvoelen veel te weinig. Ik ben dan ook blij dat de schepen dit ten gronde wil onderzoeken want als er een goede doorstroming is ten gevolge van onze initiatieven moeten we op de ingeslagen weg verder werken en komen er bijgevolg plaatsen vrij in de sociale economie voor andere kandidaten die we dan zoveel mogelijk kunnen begeleiden naar de reguliere arbeidsmarkt.

Tenslotte collega’s wens ik met jullie allen er samen werk van te maken om onze stad toonaangevend te houden op het vlak van de sociale economie en zo effectief het verschil te maken voor die burgers die het moeilijk hebben en een kans op vooruitgang verdienen in onze maatschappij en daar ben ik persoonlijk meer dan ooit van overtuigd na mijn mandaat in het OCMW Gent.

Ik keur dit masterplan dan ook met mijn collega’s van onze fractie met veel plezier goed en wens de Schepen veel succes met deze boeiende uitdaging.

Carl De Decker

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.