Kiosk Citadelpark (2)

Home / Blog / Kiosk Citadelpark (2)

In de commissie cultuur van afgelopen maand stelde ik reeds de vraag om de fraaie kiosk in het midden van het Citadelpark in zijn oorspronkelijke staat te herstellen en de nodige maatregelen te nemen om verder vandalisme tegen te gaan.

In de pers mocht ik lezen dat de Monumentendokters van VZW Labeur momenteel het beeld van dokter Guislain onder handen nemen als eerste in een hele reeks monumenten die een opfrisbeurt krijgen. Deze VZW geeft op die manier bovendien een nuttige opleiding aan haar medewerkers waardoor die op termijn in het regulieren arbeidscircuit terecht kunnen.

De komende weken en maanden nemen de Monumentendokters onder meer ook het Moorken onder handen in het Citadelpark en ik zou dan ook willen suggereren om de Kiosk op te nemen bij de monumenten die een opfrisbeurt verdienen opdat deze Kiosk opnieuw in al zijn pracht en praal kan stralen en kan dienen voor culturele activiteiten in het park.

Is de Schepen dan ook bereid om de Monumentendokters van VZW Labeur de opdracht te geven om de Kiosk in het Citadelpark te laten herstellen en mee op te nemen in de lijst van monumenten die een opfrisbeurt verdienen?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

 

Antwoord:

Uiteraard zal het niet zo zijn dat de Monumentendokters zullen zorgen voor de volledige restauratie. Dat kan ook niet, dat is een bijzonder gespecialiseerd werk waar zij de technische vaardigheden niet voor hebben om dat volledig uit te voeren. Dus, vooraleer het volledig zal stralen in pracht en praal zullen we nog wel een beetje verder zijn.

Een grondige renovatie zal sowieso voorzien worden in de komende jaren, maar dan spreek je over een budget dat eerder het miljoen euro zal benaderen of overschrijden, wat we nu nog niet kunnen meenemen in de planning.

Wat wel moet gebeuren zijn een aantal elementaire opfrissings- en instandhoudingswerken. Waar kan het over gaan? Bronzen beelden, bronzen gedenkplaten die in de was kunnen gezet worden, ook de recent gerestaureerde beelden, stenen monumenten ontmossen, zwerfvuil wegnemen, onkruid wegnemen, de plexi dragers van de Poëzieroute reinigen en van stickers en graffiti ontdoen, de meeste hekjes of stukken die afgebroken zijn er terug aanzetten, uiteraard wel oordeelkundig, met het oog op het feit dat dat later nog moet worden gerestaureerd.

Elektriciteit wordt door FM nagekeken en desgevallend afgesloten ofwel vernieuwd, maar dat is ook een zeer gespecialiseerd werk dat door erkende installateurs moet gebeuren, en dat kunnen we zomaar niet meegeven. Het is in elk geval afgesproken met collega Bracke dat we dit gaan opnemen vanuit Labeur, dus dat we vanuit FM de nodige middelen gaan voorzien om de mensen van Labeur hun werk te laten doen, en dit zal mee opgenomen worden, collega, in de planning voor vzw Labeur. Dus u zal daar inderdaad in de komende maanden iets zien gebeuren.

Christophe Peeters
Schepen van Financiën, Facility Management, Sport en Haven

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.