Kareelstraat Sint-Denijs-Westrem Afsluiting wegeltje en probleem sluikstorten

Home / Blog / Kareelstraat Sint-Denijs-Westrem Afsluiting wegeltje en probleem sluikstorten

Recent werd er in een woning in de Kareelstraat in Sint-Denijs-Westrem ingebroken. De dieven hebben de woning makkelijk kunnen bereiken via het wegeltje dat tussen de achterkant van de huizen en de R4 ligt en hebben zich vervolgens ongetwijfeld snel uit de voeten gemaakt via de R4.

Het wegeltje wordt jammer genoeg ook vaak gebruikt door sluikstorters die hun afval storten en snel vluchten via het wegeltje. Buurtbewoners treffen er dan ook steeds weer zwerfvuil aan wat tot heel wat ergernis aanleiding geeft.

Om het onveiligheidsgevoel en het probleem van het sluikstorten aan te pakken achten de buurtbewoners het dan ook opportuun om het bewuste wegeltje af te zetten met paaltjes of een hek. Aangezien hier in principe geen auto’s rijden -vermits het wegeltje doodloopt en de oprit naar de R4 er niet meer is – zou er vanuit verkeerstechnisch oogpunt geen probleem mogen zijn om dit wegeltje te sluiten.

Concreet wens ik de Schepen dan ook te vragen of ze bereid is om het wegeltje in de Kareelstraat te Sint-Denijs-Westrem af te sluiten met paaltjes of een hek teneinde het veiligheidsgevoel in de buurt te vergroten en de sluikproblematiek aan te pakken.

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

 

Antwoord:

De Kareelstraat in Sint-Denijs-Westrem wordt niet beheerd door de stad Gent maar door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). AWV gebruikt deze weg als toegang tot de oever van de Leie om daar onderhoudswerken te kunnen uitvoeren. Ik heb uw vraag doorgespeeld aan AWV om naar hun bereidheid tot het afsluiten van deze straat te polsen, maar mocht tot op heden nog geen antwoord ontvangen.

Martine De Regge
Schepen van Openbare Werken, Stadswoningen en Rationeel Energie Gebruik

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.