Instapklasjes

Home / Blog / Instapklasjes

In de commissie personeel en onderwijs van juni 2010 werd gerapporteerd over het masterplan onderwijs. Er wordt o.m. melding gemaakt van een tekort van 620 plaatsen in het instapklasje in het schooljaar 2011 – 2012. Intussen zijn wel maatregelen genomen om aan dit tekort te verhelpen.

Graag had ik een antwoord op volgende vragen:

  • Welke maatregelen werden genomen om het tekort van 620 plaatsen voor het schooljaar 2011-2012 weg te werken? Welke budgettaire inspanningen stonden hier tegenover? Had dit een impact op de grootte van de klasjes? Dienden er bijkomende personeelsleden ingezet, zoja, hoeveel?
  • Welke zijn op basis van de geboortecijfers de prognoses voor de komende jaren m.a.w. hoeveel kindjes zullen instappen in schooljaar 2012 – 2013 en 2013 – 2014? Hoeveel plaatsen zullen we in die jaren tekort hebben? Hoe denkt u hieraan te verhelpen?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.