Geweld in scholen

Home / Blog / Geweld in scholen

Uit een recente studie blijkt dat in acht jaar tijd het aantal gewelddelicten in scholen met bijna een derde toenam. In 2000 vonden op school 2.010 geweldmisdrijven plaats die bij de politie werden aangegeven. In 2008 was dat cijfer al gestegen tot 2.907.

Het lijkt erop dat die stijgende trend jammer genoeg wordt voortgezet en dat ook, bijvoorbeeld, feiten van vandalisme en brandstichting toenemen.

  • Concreet wens ik u dan ook te vragen of deze stijgende trend van het aantal gewelddelicten zich ook voordoet in onze Gentse (stads)scholen en welke initiatieven onze stad desgevallend neemt om deze verontrustende evolutie een halt toe te roepen.

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

 

Antwoord:

Binnen het Secundair Onderwijs van het Departement Onderwijs en Opvoeding van de Stad Gent is er een lage tolerantie ten opzichte van fysiek geweld. De leerlingen worden daarvan bij het begin van het schooljaar op de hoogte gebracht en dat staat ook heel duidelijk uitgestippeld in het reglement van de school.

Er is een gevolgde procedure. Kleine ruzies tussen leerlingen onderling worden intern opgelost, en de secundaire scholen hebben een goed uitgebouwde en goed werkende leerlingenbegeleiding die deze incidenten mee helpt in goede banen leiden.

Bij ernstig fysiek geweld met verwondingen tot gevolg wordt de leerling verzorgd door een arts of via een spoedprocedure wordt die naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht. Dat gebeurt wel af en toe eens, gelukkig niet dikwijls. De politie wordt dan steeds ingeschakeld.

Op school zal er steeds een strafmaat worden bepaald gaande van een ordemaatregel tot een tuchtmaatregel, en dit eigenlijk ook conform het tuchtreglement van de secundaire scholen.

De voorbije jaren merken wij geen noemenswaardige stijging van gemelde feiten, en zeker ook niet in het schooljaar 2009-2010 waarnaar u ook verwijst. Het is wel zo, we moeten dat niet ontkennen, dat er jaarlijks wel altijd énkele incidenten voorkomen.

Ik wil er ook op wijzen dat het iets te spijtig is dat bijvoorbeeld pesten, wat ik ook een vorm van geweld vind, regelmatig gebeurt. We worden bovendien geconfronteerd met nieuwe fenomenen van pesten, ik denk hierbij aan cyberpesten.

Ik wil verder verwijzen naar een actie die we hebben ondernomen in samenwerking met Child Focus, waar we hier zelfs op het stadhuis een ‘Safer Internet Day’ hebben georganiseerd en waar er in de voor- en namiddag een paar honderd kinderen aanwezig waren.

Soms is ook fysiek geweld het gevolg van feiten buiten de school: dingen buiten de school worden binnengebracht in de school of omgekeerd. Daar denk ik dat ik kan wijzen op de interventie van de schoolspotters, die zeer goed werk leveren om dat in goede banen te leiden om dat zeker te detecteren, en om dat met de directie te proberen op te lossen.

Dan wil ik ook wijzen op een preventieve maatregel waarbij wij een initiatief hebben genomen dat nu nog loopt van 25 februari tot 28 maart, het project ‘Geweldig’, onder andere in het Centrum voor Jonge Kunst, waarbij we met de vzw Zinloos Geweld een cartoontentoonstelling hebben opgezet (met ook andere kunstwerken) en waarbij niet alleen de schoolspotters maar ook andere mensen workshops geven om de zinloosheid van geweld bespreekbaar te maken, voornamelijk om jongeren te laten beseffen dat dit niet kan.

Wat lager onderwijs betreft, heel kort nog, we hebben natuurlijk dagelijks kleine ruzietjes, eens trekken enzovoort op een speelplaats. Daar is er echt een constante controle van leerkrachten.

Waar we wel mee geconfronteerd geworden zijn de voorbije maanden, en toch iets meer dan vroeger, is geweld van ouders op de school. Onlangs is er nog een incident geweest in één van de scholen, De Kleurdoos, waarbij een ouder met een brooddoos op het hoofd van een ander kind heeft geklopt. Andere ouders moeien zich daar dan mee, en het kwam zodoende tot een gevecht in regel tussen verschillende ouders.

Dit schooljaar alleen al zijn we drie keer in contact gekomen met een dergelijk incident waarbij ouders zich moeien op de school, en uiteindelijk hun boekje ver te buiten gaan. Dit zijn dan ook zaken die streng te veroordelen zijn en waar we proberen met de school en met het volledige team in op te treden en indien nodig de politie daar ook bijhalen.

Rudy Coddens
Schepen van Onderwijs en Opvoeding

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.