Geluidsbermen te Drongen

Home / Blog / Geluidsbermen te Drongen

In de Commisie Openbare werken van 8 november 2010 stelde ik u reeds een vraag over de Geluidsberm te Drongen. Reeds jaren vragen de bewoners van de straten Hoogland, Pachtgoeddreef en Zeger van Kortrijkstraat immers om de geluidsoverlast veroorzaakt door het drukke verkeer op de R4 te Drongen dringend aan te pakken.

De geluidshinder is voor de buurtbewoners niet meer te harden aangezien het verkeer tussen de R4 en de E40 via Flanders Expo intenser is geworden. Het terugdringen van deze overlast is in het belang van en op vraag van alle bewoners, alsook opportuun voor het milieu en de algemene gezondheid. Na vele acties van het wijkcomité en verschillende petities, werd een aanvankelijk resistente geluidsberm in zand opgericht die tijdelijk haar nut bewees. Intussen is deze berm jammer genoeg voor een groot gedeelte afgevlakt door het gure weer en de felle wind.

Uw antwoord was dat deze onderhoudswerken vallen onder AWV. Deze zijn op de hoogte van de toestand van de berm en waren toen al van plan om herstellingen prioritair uit te voeren.

In een eerste fase zou men op de bestaande berm een milieuhygiënisch onderzoek uitvoeren om de code van de grond te kennen en dus te weten wat we moeten gebruiken voor het herstel ervan. U bevestigde uitdrukkelijk dat de herstelling ergens in de loop van volgend jaar zou gebeuren.

Verontruste buurtbewoners wisten mij te melden dat bijna één jaar na datum nog geen activiteiten te bespeuren zijn om deze berm te herstellen en dat ze zich ernstige zorgen maken of er nog iets zal gebeuren ter zake.

Concreet wens ik U dan ook te vragen of U bereid bent om vanuit de Stad het signaal te geven en in overleg te treden met AWV opdat het herstel van deze geluidsberm inderdaad prioritair zou worden behandeld en de buurtbewoners eindelijk geen last meer zouden hebben van de geluidshinder.

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

 

Antwoord:

Zoals u in uw vraag reeds vermeldde vallen deze werken onder de bevoegdheid van AWV. Ik heb hen dan ook gecontacteerd om de laatste stand van zaken te vernemen. Zij bevestigen dat zij inderdaad de intentie hadden om in 2011 de gronddam te herprofileren en te verhogen. Hiervoor zouden zij grondoverschot van andere werken gebruiken en bijhorende bodemonderzoeken uitvoeren. Daar is AWV echter niet in geslaagd waardoor zij de uitvoering van deze werken verplaatsen naar (ten vroegste) het 2de kwartaal van 2012. Een precieze timing van de werken kon AWV mij nog niet bezorgen.

Martine De Regge
Schepen van Openbare Werken en Mobiliteit

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.