Geluidsberm Drongen

Home / Blog / Geluidsberm Drongen

Reeds jaren vragen de bewoners van de straten Hoogland, Pachtgoeddreef en Zeger van Kortrijkstraat om de geluidsoverlast veroorzaakt door het drukke verkeer op de R4 te Drongen dringend aan te pakken.

De geluidshinder is voor de buurtbewoners niet meer te harden aangezien het verkeer tussen de R4 en de E40 via Flanders Expo intenser is geworden. Het terugdringen van deze overlast is in het belang van en op vraag van alle bewoners, alsook opportuun voor het milieu en de algemene gezondheid.

Na vele acties van het wijkcomité en verschillende petities, werd een aanvankelijk resistente geluidsberm in zand opgericht die tijdelijk haar nut bewees. Intussen is deze berm jammer genoeg voor een groot gedeelte afgevlakt door het gure weer en de felle wind.

Collega Van Rouveroij stelde hieromtrent reeds in het Vlaams Parlement een schriftelijke vraag aan de bevoegde Vlaamse Minister Hilde Crevits en uit dit antwoord blijkt dat de diensten van AWV Oost-Vlaanderen ter plaatse zijn geweest en dat het herstel van de geluidsberm is opgenomen in de lijst van uit te voeren geluidswerende maatregelen. De prioriteiten op vlak van uitvoering worden echter bepaald in overleg met de Stad Gent.

Concreet wens ik de Schepen dan ook te vragen of zij bereid is om vanuit de Stad het signaal te geven en in overleg te treden met de bevoegde Vlaamse diensten opdat het herstel van deze geluidsberm inderdaad prioritair zou worden behandeld en de buurtbewoners eindelijk geen last meer zouden hebben van de geluidshinder.

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

 

Antwoord:

Men haalt hier twee zaken door elkaar, enerzijds de samenwerking voor de modules van plaatsing nieuwe geluidsbermen/schermen en bijhorende financiële tussenkomst door de stad, en anderzijds de onderhoudswerken aan bestaande. De onderhoudswerken valt onder AWV. Deze zijn op de hoogte van de toestand van de berm en waren al van plan om herstellingen uit te voeren.

Bij schermen of bermen die geplaatst zijn met een module 5 dient de gemeente aan het onderhoud of vervanging bij te dragen volgens de oorspronkelijke verdeelsleutel. Voor zover AWV weet, is deze berm niet met een module aangelegd zodat hier geen bijdrage van de Stad verwacht wordt.

In een eerste fase gaat men op de bestaande berm een milieuhygiënisch onderzoek uitvoeren om de code van de grond te kennen en dus te weten wat we moeten gebruiken voor het herstel ervan. De herstelling zal ergens in de loop van volgend jaar gebeuren.

Martine De Regge
Schepen van Openbare Werken, Stadswoningen en Rationeel Energiegebruik

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.