Fietsenrekken Kettingstraat

Home / Blog / Fietsenrekken Kettingstraat

De Stad Gent promoot actief het plaatsen van fietsenrekken op verschillende plaatsen in de stad. In de Kettingstraat is hieraan een grote nood en de bewoners hebben reeds een aanvraag ingediend bij de bevoegde diensten van de Stad Gent maar mochten tot op heden nog geen antwoord ontvangen. Er is volgens de buurtbewoners een unieke mogelijkheid om een fietsenstalling te plaatsen, op het voetpad tussen nummer 13 en 15.

Is de schepen bereid om dit te laten onderzoeken en fietsenrekken te plaatsen in de Kettingstraat en gevolg te geven aan de terechte vraag van de buurtbewoners?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

 

Antwoord:

Het Fietsendepot heeft inderdaad twee aanvragen ontvangen van bewoners in de Kettingstraat. Zoals gebruikelijk is, kregen beide bewoners daarop een ontvangstmelding en een dossiernummer. Intussen is dit voorstel ter plaatse onderzocht en positief geƫvalueerd. In het laatst ingediende collegebesluit voor fietsenstallingen werd de Kettingstraat opgenomen om daar inderdaad ter hoogte van huisnummer 13 een fietsenstalling te plaatsen.

In principe kan dit op het volgende college worden goedgekeurd. Na goedkeuring zullen de aanvragers hierover per brief op de hoogte worden gebracht. De plaatsing van de fietsenstalling kan dan ingepland worden.

Martine De Regge
Schepen van Openbare Werken, Stadswoningen en Rationeel Energiegebruik

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.