Definitief verwijderen bushalte Oude Abdijstraat?

Home / Blog / Definitief verwijderen bushalte Oude Abdijstraat?

Sinds mei 2008 werd de bushalte ter hoogte van de Oude Abdijstraat te Drongen afgeschaft door de Lijn aangezien er zich een (verkeers)veiligheidsprobleem voordeed in een drukke schoolbuurt.

Uit een verslag van de Lijn blijkt dat er beslist werd om deze bushalte af te schaffen aangezien de ligging van deze halte er voor zorgde dat de bussen gevoelig dienden uit te zwaaien over het voetpad. Ook de lokale wijkagent maakte melding van een meerledig veiligheidsprobleem. De schoolgaande jeugd van de Vuurtoren diende continu van het voetpad af te wijken vanwege wachtende reizigers op het smalle voetpad. Gezien het drukke verkeer in de Oude Abdijstraat tijdens de schooluren is dit een absoluut te vermijden situatie.

Een onoverzichtelijke verkeerssituatie is mijns inziens dan ook terecht absoluut te vermijden in een drukke schoolbuurt maar samen met heel wat buurtbewoners moet ik vaststellen dat de wegmarkeringen nog steeds niet zijn aangepast aan de gewijzigde verkeerssituatie ingevolge het afschaffen van de bushalte. Maanden na deze beslissing van de Lijn zijn de wegmarkeringen voor de bushalte nog steeds duidelijk aanwezig, wat natuurlijk de duidelijkheid van de verkeerssituatie in de omgeving niet ten goede komt.

Graag had ik volgende concrete vragen willen stellen:

  • Kan U de zekerheid geven dat de bushalte nu definitief afgeschaft is en dat bijgevolg de nog aanwezige markeringen voor de bushalte op het wegdek zullen verwijderd worden?
  • Indien deze bushalte effectief werd afgeschaft kan U laten onderzoeken of hier geen parkeerplaatsen kunnen komen teneinde een zinvolle invulling te geven aan de vrijgekomen ruimte waardoor het recent verdwijnen van een aanzienlijk aantal parkeerplaatsen in de Antoon Catriestraat kan gecompenseerd worden?

Antwoord:

Als antwoord op de vraag laat schepen Karin Temmerman weten dat de halte effectief definitief is verwijderd. De markeringen worden verwijderd. Dit kan nogmaals geagendeerd worden op het overleg met De Lijn en de bedenkingen van de school overmaken.

Als de Lijn bij haar standpunt blijft, dan is het inderdaad aangewezen om na te gaan of op deze plaats extra parkeerplaatsen kunnen komen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.