Netheid en Veiligheid Parkje Lucas de Herestraat

Home / Blog / Netheid en Veiligheid Parkje Lucas de Herestraat

Heel wat buurtbewoners wisten mij te melden het parkje aan de Lucas de Herestraat er al een tijdje niet echt netjes bijligt. Ter plaatse kon ik inderdaad vaststellen dat er heel wat vuilniszakken worden achter gelaten en het parkje er gewoonweg vuil en onverzorgd bij ligt. Op het pleintje werd zelfs een oude zetel achter gelaten en flesje bier liggen verspreid over het hele park. Als bijlage bezorg ik U enkele foto’s ter illustratie en bezorgde buurtbewoners wisten mij nog te melden dat er ‘s nachts luidruchtige feestjes worden gehouden en er ‘s morgens mensen liggen te slapen op de banken.

Concreet wens ik U dan ook te vragen of er iets kan gedaan worden aan de netheid en veiligheid in het parkje teneinde de aantrekkelijkheid ervan te vergroten en een aangename omgeving te creëren voor ouders die hier in deze drukke buurt met hun kinderen willen komen spelen.

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

Dit parkje wordt normaal wekelijks aangedaan door medewerkers van de Groendienst om zwerfvuil en sluikstort te verwijderen. Door het einde van het plantseizoen en het zachte lenteweer waren er echter prioritaire plantwerkzaamheden. Hierdoor waren er twee weken tussen de opruimbeurten op vrijdag 23 maart dat de Groendienst opnieuw langs geweest in het parkje en heeft 1 flesje, een halve zak zwerfvuil, een zitbank aangetroffen en opgeruimd. De komende weken zal het onderhoud terug op normale basis verlopen.

Verder ontvingen de stedelijke diensten tot op heden enkel klachten van burgers over hondenoverlast (loslopende honden en hondenpoep), maar het afvalprobleem is wel gekend bij de Dienst Gemeenschapswachten. De gemeenschapswachten gaan minstens 2x per week langs en geven telkens de meldingen in verband met zwerfvuil en sluikstort door aan de bevoegde diensten voor opruiming.

Er wordt ook actief toezicht gehouden, d.w.z. mensen worden aangesproken om bv. blikjes in de daarvoor bestemde afvalkorven te deponeren. Ook de gemeenschapswachten-vaststellers en de parkwachter volgen dit op. Zij gaan bij betrapping op heterdaad effectief over tot het vaststellen. Dit kan resulteren in een GAS (Gemeentelijke Administratieve Sanctie), dat is een geldboete van 60 tot 120 euro, afhankelijk van het soort overtreding. Bij herhaling of meerdere inbreuken kan de boete oplopen tot 250 euro.

Het probleem is echter vaak dat zolang er toezicht is, er zich geen problemen stellen. Tijdens een gerechtelijke actie op dinsdag 20/03/12 werd de zetel reeds opgemerkt door het gerechtelijk team. Studenten die op dat ogenblik aanwezig waren deelden onze diensten mee dat de zetel eigendom is van omwonende studenten. Een identiteit konden ze echter niet meedelen. De politie zal verder nazicht laten opnemen in de planning.

Tom Balthazar
Schepen van Milieu, Stadsontwikkeling en Wonen