Langparkeren R4-Brug Gentstraat in Oostakker

Home / Blog / Langparkeren R4-Brug Gentstraat in Oostakker
Langparkeren R4-Brug Gentstraat in Oostakker

Op de R4-brug ter hoogte van de Gentstraat te Oostakker parkeren momenteel opvallend veel vrachtwagens gedurende lange periodes. Hierdoor zijn deze plaatsen niet meer beschikbaar voor buurtbewoners en pendelaars die hun auto daar wensen te parkeren teneinde gebruik te kunnen maken van de nabijgelegen halte van het openbaar vervoer.

Deze parkeerstrook kan bij de heraanleg van Oostakkerdorp trouwens een valabel alternatief bieden voor autogebruikers die langer wensen te parkeren en gebruik willen maken van het openbaar vervoer.

Concreet wens ik u dan ook te vragen of deze parkeerstrook verkeerstechnisch voorbehouden kan worden voor langparkeren van personenauto’s van pendelaars en buurtbewoners?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

Dat is zeker geen slechte suggestie.

We zijn momenteel al bezig met het uittekenen van een veilige fietsoversteek ter hoogte van de Okay in de Gentstraat. Tegelijkertijd zullen we een klein stuk van die parkeerstrook in de directe omgeving van de Okay en de huizen aan de overzijde vergroenen, zodat het parkeren van vrachtwagens daar onmogelijk wordt gemaakt.

De rest van de parkeerstrook op en over de brug blijft wel bestaan en ik zal zeker laten onderzoeken of daarvan minstens een deel kan worden voorbehouden voor personenwagens.

Maar u zal het met mij eens zijn, collega De Decker, dat we ook de economie nog voldoende kansen moeten geven en dus ook het parkeren van vrachtwagens niet overal onmogelijk kunnen maken. In de zone aan de brug zonder directe omwonenden kunnen vrachtwagens nog worden geparkeerd zonder overlast te bezorgen. Indien we daar overgaan tot een totaal verbod, moeten we ons ervan bewust zijn dat deze problematiek zich zal verschuiven naar plekken waar er wellicht meer hinder van wordt ondervonden.

Uw vraag wordt dus verder onderzocht.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken