Vraag – De OCMW Antenne in Sint-Denijs-Westrem

Home / Blog / Vraag – De OCMW Antenne in Sint-Denijs-Westrem

Op de OCMW-Raad van 13 november ll. stelde OCMW-Raadslid Carl De Decker de volgende vraag aan OCMW-Voorzitter Geert Versnick:

“De OCMW-antenne in Sint-Denijs-Westrem is enkel bemand op dinsdagvoormiddag van 8.30 tot 11.30 uur. Wanneer cliënten op andere momenten bellen, wordt er niet opgenomen en niet doorgeschakeld. De oproepen blijven bijgevolg onbeantwoord. Er is niets zo frustrerend om naar het OCMW te bellen en totaal geen gehoor te krijgen. Trouwens dit is geen goede dienstverlening naar de bevolking toe.Kan er dan ook op korte termijn een oplossing gevonden worden voor de antenne St-Denijs-Westrem? Blijkbaar kampen de andere antennes met hetzelfde probleem. Kan dit probleem globaal aangepakt worden? Binnen welke termijn kan dit gerealiseerd worden?

Antwoord, Geert Versnick:

Uit een inventaris is gebleken dat de situaties in de antennes allemaal verschillend zijn en dat een algemene oplossing niet mogelijk was. Bovendien bevinden de bureaus, waar de moeilijkheden zich voordoen, zich in gebouwen die geen OCMW-eigendom zijn, zijn de telefoonnummers verbonden met centrales, die niet van het OCMW zijn en zit het personeel niet steeds in dezelfde lokalen.

We hebben daarom de beslissing genomen:

Aan de cliënt het telefoonnummer mee te geven van het welzijnsbureau en niet (meer) van de antenne (idem wordt in de briefwisseling geen melding meer gemaakt van het tel nr. van de antenne, enkel van het welzijnsbureau)

Alle binnenkomende gesprekken, die niet beantwoord worden, zullen automatisch doorgeschakeld worden naar de balie, waardoor er altijd zal worden opgenomen. Tijdens de sluitingsuren zullen de telefoons van de verschillende balies ook doorgeschakeld worden naar de 24u permanentie, zodat ook hier telkens iemand een antwoord zal geven aan de oproep.

Om dit alles te realiseren zijn er verschillende technische aanpassingen doorgevoerd aan de centrales. De balies krijgen deze week de nodige uitleg.

Er is een e-mail vertrokken om alle betrokken medewerkers van het OCMW op de hoogte te brengen van de veranderingen. De cel Communicatie en Kwaliteit werd ook gecontacteerd om de nodige ondersteuning te geven qua sensibilisering.

De opmerking van raadslid De Decker, dat het te lang duurt, kan ik enigzins begrijpen, maar zoals u kunt zien hebben de diensten niet stil gezeten en moet de komende weken alles operationeel zijn.

Raadslid Carl De Decker vond dit een afdoend antwoord maar benadrukte wel dat hij zal toezien op de correcte en snelle uitvoering van deze beslissing, zeker wat de OCMW-antenne in Sint-Denijs-Westrem betreft !

Carl De Decker
OCMW-Raadslid