Put wegdek Wolfputstraat Oostakker

Home / Blog / Put wegdek Wolfputstraat Oostakker
Put wegdek Wolfputstraat Oostakker

Begin dit jaar was er een waterlek in de Wolfputstraat te Oostakker. Na de herstelling werd de put gedicht en afgedekt met klinkers en werd er een kleine omheining met een verkeersbord rond geplaatst. Meer dan een half jaar later is er nog steeds niks veranderd met dit verschil dat de klinkers nu volledig verzakt zijn en er een gevaarlijke put is ontstaan.

Alle weggebruikers en in het bijzonder de bussen van de Lijn dienen te stoppen voor het tegenliggend verkeer met gevaarlijke verkeerssituaties tot gevolg.

Concreet wens ik u dan ook te vragen om het wegdek te herstellen in zijn oorspronkelijke staat in het belang van de verkeersveiligheid.

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

Ik heb opdracht gegeven aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen om de verantwoordelijke nutsmaatschappij (Proximus) aan te manen de put zo snel mogelijk kwalitatief te dichten.

Door een discussie tussen het nutsbedrijf en hun aannemer blijft het herstel blijkbaar aanslepen.
Als er niet spoedig gevolg aan wordt gegeven door de nutsmaatschappij zal de stad zelf ambtshalve de herstelling uitvoeren en de kosten doorrekenen.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken