Dorpsschool Sint-Kruis-Winkel

Home / Blog / Dorpsschool Sint-Kruis-Winkel
Dorpsschool Sint-Kruis-Winkel

Via de pers bereikte ons het nieuws dat het dorpsschooltje in Sint-Kruis-Winkel na volgend schooljaar de deuren sluit. Dit leidt tot heel wat ongerustheid bij de ouders van de kinderen die momenteel schoollopen in het betrokken schooltje.

Daarom volgende vragen:

  • Is er vooraf overleg geweest met de inrichtende macht over de sluiting van het schooltje? Zo ja, wat was het resultaat van dit overleg? Wat is de reden voor de sluiting van het schooltje?
  • Is er voldoende potentieel om onderwijs aan te bieden in de regio? Werden of worden pistes voor een eventuele overname van het schooltje onderzocht?
  • Ook de speelpleinwerking vond plaats in het schooltje. Welke zijn hier desgevallend de uitwijkmogelijkheden?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

Collega’s, ik heb het ook uit de krant moeten vernemen. Collega Goossens, het klopt dat het een beslissing is van het schoolbestuur, en ik hoop dat u dit zo communiceert naar iedereen die u vragen stelt. Ik betreur het wel. U hebt daarnet zelf de redenen gegeven die men als schoolbestuur ziet. Ik had dit niet kunnen wijzigen, maar vond het wel jammer dat ik het ook in de krant moest lezen. Ik heb intussen contact gehad met het schoolbestuur, en ze hebben mij ook hun redenen gegeven. Ik moet ze hier nu niet allemaal herhalen want u hebt ze daarnet zelf aangegeven.

Ik kan het sentiment begrijpen van de mensen die daar wonen. Het is uiteraard een verlies. Het is meer dan 2 km naar de volgende vestigingsplaats. Wat misschien wel nog een belangrijk element is, is dat de kinderen daar in ieder geval naar toe gingen gaan. De school is tot en met het vierde leerjaar. Het vijfde en het zesde leerjaar is al op die andere locatie. Dus ik denk dat dit in het verhaal wel nog enige nuance geeft. Maar ik begrijp ook dat het voor emoties zorgt in Sint-Kruis-Winkel. Collega Van Renterghem, ik hoop dat wij dit allemaal samen kaderen naar de mensen toe. Er is geen sprake van een groot complot van het stadsbestuur tegen de mensen daar. Mocht dat het sentiment zijn dat er leeft, dan lijkt het me belangrijk om mee te geven dat dat het een beslissing van het schoolbestuur is, die natuurlijk ook zijn logica heeft. Ik hier de rekening van het schoolbestuur niet maken.

Is er voldoende potentieel om onderwijs aan te bieden in de regio? Werden of worden pistes voor een eventuele overname van het schooltje onderzocht?

We hebben dit nog niet bekeken, maar in alle eerlijkheid: als ik de cijfers hoor van het schoolbestuur over de leerlingenaantallen dan kun je er wel vragen bij stellen. Er zijn nu een 70-tal leerlingen, waarvan meer dan de helft in de tweede graad zit. Als we er een nieuwe school van het Stedelijk Onderwijs zouden starten, wat nu voor alle duidelijkheid niet voorzien is in het budget, dan zouden we heel wat bijkomend budget moeten voorzien gezien de staat van het schoolgebouw. Bovendien hebben we geen andere stedelijke scholen in de buurt waar we leerlingen naar kunnen laten doorstromen. De eerstvolgende stedelijke school op grondgebied Gent is 9 km verder. Dus dat betekent dat we meteen een volledige basisschool zouden moeten zetten om het leefbaar te maken, maar de geboortecijfers wijzen niet in die richting. In die zin denk ik dat dit geen haalbaar scenario is. Maar nog eens: ik begrijp zeer goed het gevoel van de mensen daar, en ik hoop echt dat men een antwoord vindt, en dat er nog gesprekken zijn.

Wat de speelpleinwerking betreft, denk ik dat we ons wel kunnen engageren als Stad Gent. Ze krijgen in ieder geval begeleiding vanuit de Jeugddienst, en daar gaan we mee op zoek naar een oplossing naar alternatieve locaties. Ook dat is geen evident verhaal, maar we gaan ons best doen. Er wordt onder andere gekeken naar de locatie van de Chiro en de buurt van het Open Huis. Aangezien dat de school pas in september 2019 verhuist, hoop ik dat de speelpleinwerking in ieder geval deze zomer en de zomer nadien nog kan doorgaan zoals gepland.

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd