Jong VLD Gent wil oplossing voor de problematiek van de medewerkende echtgenoten

Home / Blog / Jong VLD Gent wil oplossing voor de problematiek van de medewerkende echtgenoten

Sedert 1 juli 2005 zijn medewerkende echtgenoten verplicht een eigen statuut uit te bouwen en dienen zij bijdragen te betalen aan de sociale verzekering voor zelfstandigen (RSVZ). Jong VLD Gent is zeker niet gekant tegen het principe dat medewerkende echtgenoten bijdragen betalen vermits ze dan net zoals hun echtgenoten-zaakvoerders volwaardig verzekerd zijn. Dit betekent immers voor heel wat (meestal) vrouwen een belangrijke stap vooruit in hun sociale bescherming en een vermindering van hun afhankelijkheid.

Het RSVZ stuurt jaarlijks lijsten van de aangeslotenen naar de provincies die op hun beurt de zelfstandigen belasten.

Jong VLD Gent stelt vanuit haar liberale visie vast dat de medewerkende echtgenoten door de provincie uitgenodigd worden om belastingen te betalen terwijl zij geen eigen bedrijf voeren. Zij kunnen hiertegen wel rechtmatig protesteren door te bewijzen dat zij ingeschreven zijn als medewerkende echtgenoot. Zij moeten daartoe echter een verklaring van hun sociaal verzekeringsfonds opsturen naar de Provincie.

De Regering heeft de Kruispuntbank voor Ondernemingen juist in het leven geroepen om dergelijke situaties te voorkomen en er voor te zorgen dat de burger niet voortdurend formulieren moet ophalen en versturen. Uit navraag bij de Koninklijke Unie van de Middenstand (KUM) blijkt dit zeker niet naar behoren te werken in het concrete geval van de medewerkende echtgenoten . De ambtenaren schijnen immers nauwelijks toegang te hebben tot het systeem terwijl dit toch aangewezen lijkt.

Jong VLD Gent roept dan ook op om een einde te stellen aan deze onnodige en tijdrovende stappen voor de zelfstandigen die reeds genoeg geconfronteerd worden met administratieve formaliteiten. Het moet volgens Jong VLD perfect mogelijk zijn dat de RSVZ reeds op voorhand zou kunnen opgeven dat het om medewerkende echtgenoten gaat . Het bijkomend gevolg hiervan zou zijn dat de provincie geen aanslag meer moeten sturen en de zelfstandige niet onnodig op kosten moet gejaagd worden.

Persbericht Jong VLD Gent