Hoge bomen Heizen Mariakerke

Home / Gemeenteraad / Tussenkomsten / Hoge bomen Heizen Mariakerke
Hoge bomen Heizen Mariakerke

In Heizen te Mariakerke, staan prachtige hoge bomen.
Helaas hebben deze bomen een dusdanige hoogte bereikt dat de wortels het gewicht van de kruin en de stam niet meer aankunnen.
De wortels laten los uit de bodem, met als gevolg dat recentelijk al een boom omgevallen is, gelukkig zonder gewonden.

Een buurtbewoner maakte mij er attent op dat er nog een aantal van deze bomen tekenen vertonen dat zij op korte termijn zullen omvallen. Het is dus slechts een kwestie van tijd dat er zich een gevaarlijke situatie kan voordoen.

Vraag:

Kan aan de bevoegde diensten gevraagd worden om de situatie met deze bomen te bekijken, en desgevallend de bomen die het nodig hebben bij te snoeien?
Kan u aangeven op welke termijn dit kan gebeuren, toch ook gelet op de gevaarlijke situatie die op korte termijn kan ontstaan?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

De Groendienst heeft de toestand van de bomen in Heizen onderzocht.
De olmen vertonen over het algemeen een matige tot goede conditie.
De bomen vertonen geen ziekten of aantastingen, geen houtrot in de stam, in de stamvoet of geen wortelrot.
Wel werd op een aantal plaatsen wortelschade vastgesteld als gevolg van het maaien.
Er werden geen stabiliteitsproblemen vastgesteld.
Er zijn een viertal bomen in de straat waar mogelijk problemen mee kunnen ontstaan.
Op basis van uiterlijk zichtbare kenmerken is er geen acuut gevaar.
Het blijft wel verstandig om hier net als op andere plaatsen bij stormachtig weer voorzichtig te zijn in de buurt van bomen.

Groendienst zal de vier bomen die mogelijk problemen kunnen veroorzaken komende winter (2020) snoeien of vellen.

Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar Groen