Kunstgrasterreinen SKV Oostakker

Home / Blog / Kunstgrasterreinen SKV Oostakker
Kunstgrasterreinen SKV Oostakker

Met plezier stel ik vast dat reeds begonnen werd met de aanleg van het kunstgrasterrein op KVV Sint-Denijssport. Uit uw eerdere analyse op mijn tussenkomsten met betrekking tot het voorzien van kunstgrasterreinen op SKV Oostakker, bleek dat deze club op basis van de bezettingscijfers op de 1ste plaats stond voor de aanleg van kunstgrasterreinen. Ik verneem nu met de club dat de beslissing door Farys m.b.t. de gunning voor de aanleg binnenkort zou plaatsvinden.

Concreet wens ik u dan ook te vragen: Wat is nu de voorziene timing voor de aanleg van de kunstgrasterreinen bij SKV Oostakker in de hoop dat de nieuwe terreinen in gebruik kunnen genomen worden voor het seizoen 2018-2019?

Welke andere Gentse voetbalclubs zouden nog deze legislatuur kunnen worden voorzien van een kunstgrasterrein?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

Voor de aanleg van de kunstgrasvelden wordt er met een 5-tal loten gewerkt. Voor lot 5 zal de Dienst FM van de Stad Gent de bouwheer zijn, de andere 4 loten worden opgenomen door Farys.

Hieronder het overzicht van de timing van Farys:

Timing kunstgrasvelden Gent
  Locatie Gunning werken Start werken Einde werken
Lot 1 FC Rooigem 7.05.2018 22.05.2018 31.08.2018
KVE Drongen 7.05.2018 7.06.2018 17.09.2018
Lot 2 JAGO Sint-Amandsberg 7.05.2018 22.05.2018 31.08.2018
KSCE Mariakerke 7.05.2018 21.05.2018 31.08.2018
Lot 3 Korfbalclub Neerlandia 7.05.2018 15.10.2018 21.12.2018
Standaard Muide 7.05.2018 21.05.2018 31.07.2018
Lot 4 SKV Oostakker 27.04.2018 o.v. ontvangst kapvergunning  

Zoals uit de tabel blijkt, wordt de start van de werken voor SKV Oostakker onder voorbehoud meegegeven. Reden is dat de aanvraag voor een kapvergunning nog lopende is en er momenteel nog geen zicht is op de voorwaarden die zullen gesteld worden. Deze vergunning wordt tegen het eind van de maand verwacht. Daarna zal er met Farys, de club en de aannemer samengezeten worden om de planning uit te zetten en eventueel bij te sturen (vb. wijziging van de volgorde van de werken). Het blijft nog altijd de bedoeling om vóór augustus 2018 de werken klaar te hebben: om definitieve uitspraken te doen over de timing wordt er best nog 14 dagen gewacht.

Lot 5 zit momenteel in aanbestedingsfase. Het gaat hier enkel om de vervanging van de kunstgrasmat. De opbouw met de funderings- en drainagelagen kan behouden blijven. De uitvoeringstermijn is hierdoor beperkt. De werken in de Muilaardstraat 85 (KVV Hou ende Trou Zwijnaarde) zullen uitgevoerd worden in de loop van 2018.

Verder wordt er werk gemaakt van de nieuwe accommodatie voor Sint-Kruis-Winkel. Het nodige stedenbouwkundige attest wordt verwacht tegen eind april 2018. De volgende stap is het aanvragen van de omgevingsvergunning. De club zal gehuisvest zijn op de nieuwe locatie vóór de start van het seizoen 2019-2020.

Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport